Pri objednávke nad 50 € 
doprava zdarma!

100% 
Made in France

100% PRÍRODNÉ ZLOŽENIE
A CERTIFIKOVANÉ BIO

PROFESIONÁLNE 
A DOMÁCE PRODUKTY

PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
 

Dodatok č.1 k Všeobecným obchodným podmienkam /doplňuje čl.VII Ochrana osobných údajov/
Organizačná smernica k ochrane osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 Z.z.

 
Prevádzkovateľ internetového obchodu www.phyts.sk spoločnosť BH - BUSINESS, s r.o., spracováva osobné údaje podľa právnych predpisov, ktorých účinnosť bude nadobudnutá 15.5.2018, t.j. podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. (Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - ďalej len Zákon) a taktiež v súlade s Nariadením EP a rady EU č. 2016/679 (O ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov - ďalej len Nariadenie). V tomto dokumente zhrňujeme dôležité informácie o spracovaní osobných údajov v súvislosti s našou činnosťou (predaj tovaru). Poučenie je záväzné pre všetkých zamestnancov spoločnosti a jej partnerov.

 

Rozsah spracovania osobných údajov:

Pri prevádzkovaní internetového obchodu www.phyts.sk sa osobné údaje zhromažďujú za účelom vyhotovenia faktúry a odoslania tovaru kupujúcemu. Osobné údaje sú poskytnuté prevádzkovateľovi internetového obchodu prostredníctvom registračného formulára, elektronicky, písomne, prípadne inou cestou (nap. telefonicky...).
Kupujúci (v prípade ak je fyzická osoba) je povinný oznámiť predávajúcemu (BH - BUSINESS s.r.o.) svoje meno, priezvisko, adresu pre doručenie vrátane PSČ, telefónne číslo a e-mail. Kupujúci (v prípade ak je právnická osoba) je povinný oznámiť predávajúcemu (BH - BUSINESS s.r.o.) svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ alebo IČ DPH, telefónne číslo, e-mail a adresu doručenia. Kupujúci je v oboch prípadoch povinný poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. V prípade zmeny osobných údajov je kupujúci v oboch prípadoch povinný zmenu bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje v online režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, po prihlásení.

Predávajúci pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na uzavretie spotrebiteľskej zmluvy. Účelom spracovania osobných údajov je ich využitie na plnenie spotrebiteľskej zmluvy, ktorú predávajúci uzatvára s kupujúcim vytvorením objednávky v internetovom obchode.

Osobné údaje môžu byť pre účely plnenia spotrebiteľskej zmluvy poskytnuté tretím stranám: doručovacím spoločnostiam. Zoznam doručovacích spoločností, ktoré spolupracujú s prevádzkovateľom (spoločnosť BH - BUSINESS s.r.o.) internetového obchodu:
DPD s.r.o.
Slovenská pošta, a.s.

Kupujúci môže na základe písomnej žiadosti u predávajúceho namietať voči: spracúvaniu osobných údajov kupujúceho, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu, využívaniu osobných údajov kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku alebo poskytovaniu osobných údajov uvedených na účely priameho marketingu.

Dotknutá osoba má rovnako právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:
• vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme,
• vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
• vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
• opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
• likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania,
• likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

Ďalšie informácie o právach v súvislosti so spracovaním osobných údajov: BH - BUSINESS s. r.o. sa snaží vychádzať v ústrety zákazníkom pri naplňovaní práv uvedených nižšie, ale aj ostatných podľa Nariadenia EP a rady EU č. 2016/679 (O ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov).

Na základe písomnej žiadosti môže kupujúci od predávajúceho žiadať:
• potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje kupujúceho spracúvané, informácie o spracúvaní osobných údajov zoznam osobných údajov, ktoré sú o kupujúcom predmetom spracúvania, opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže kupujúci požiadať o ich vrátenie; likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

Kupujúci môže na základe písomnej žiadosti u predávajúceho namietať voči:
• spracúvaniu osobných údajov kupujúceho, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu, využívaniu osobných údajov kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku alebo poskytovaniu osobných údajov uvedených na účely priameho marketingu. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.


S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového obchodu môže predávajúci ukladať na zariadení kupujúceho malé dátové súbory - cookies, vďaka ktorým si internetový obchod môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.). Internetový obchod predávajúceho používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení kupujúceho a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového obchodu. Kupujúci môže všetky súbor cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude kupujúci pri opakovanej návšteve internetového obchodu pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie internetového obchodu nemusia byť funkčné.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom obchodných podmienok alebo spracovaním osobných údajov, nás neváhajte kontaktovať, radi Vám odpovieme.

phyts01

PHYT'S je v súčasnosti jednou z vedúcich značiek v oblasti profesionálnej starostlivosti vo Francúzsku s viac ako 3000 kozmetickými salónmi, wellness centrami a distribuuje sa do 47 krajín sveta.

phyts02 


  Andovská 19
      Nové Zámky 940 02
      Slovenská republika

  +421 919 434 773

  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

Buďte s nami v spojení

find us on facebook badge

   

 

new instagram logo png

        

 

© 2016 PHYT´S Naturo Esthetique